Images are copyrighted by their respective owner and you don’t have permission to download them.

Close

Srbija koju živim
i fotografišem.
Priroda, dobro svetlo, put

i otvoreno nebo.

Otvori oči.
Otvori svoj svet.

PUTOVANJE
IZMEĐU
SVETLOSTI

Pođi sa mnom tamo gde vetar pravi nevidljive senke
i drveće zaustavlja vreme.
Uzmi me za ruku i oseti zemlju i kamen.
H
ajde da pobegnemo samo na jedan dan!
Sanjajmo.
Otvorenih očiju.
Ovde negde između pogleda.
Gde se samo otkucaj srca glasno čuje.
Ovo parče sveta neka bude samo naše.
Danas. I sutra…

Otvori oči. Otvori svoj svet.

Open your eyes.
Open your world.